English  |  正體中文  |  简体中文  |  Total items :2818669  
Visitors :  28205174    Online Users :  352
Project Commissioned by the Ministry of Education
Project Executed by National Taiwan University Library
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
About TAIR

Browse By

News

Copyright

Related Links

"黎氏寶珠"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing items 1-2 of 2  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page

Institution Date Title Author
元智大學 2011 中國青心才人《金雲翹傳》與越南阮攸《斷腸新聲》之比較研究 黎氏寶珠; LeThiBao Chau
國立成功大學 2010-10-16 2010台越人文比較研究國際研討會 蕭新煌; Trần Lê Bảo; Phùng Thị Huệ; Vũ Văn Thi; 蔣為文; Yoann GOUDIN; Nguyễn Thị Phương; Châm; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Thanh Xuân; Phan Thị Thu Hiền; Nguyễn Công Hoàng; Hồ Thị Thanh Nga; 張炎憲; 姜運喜; SHIMIZU Masaaki; Trịnh Khắc Mạnh; Hà Thị Tuệ Thành; Đinh Quang Hải; 許文堂; Nguyễn Hữu Tâm; Hoàng Anh Tuấn; 李貴民; 陳益源; 凌欣欣; 鄧瑞蓮; 賴見禎; Phan Thị Xuân Bốn; 何信翰; 林志忠; 阮氏秋娟; G. Jayachandra; Reddy; Lương Văn Hy; Nguyễn Tô Lan; 黎氏寶珠; Nguyễn Ngọc Quận; 阮黃燕; 蔡明庭; Edyta Roszko; Oscar Salemink; Thien-Huong Ninh; Bùi Quang Hùng; 李勤岸; Trần Trí Dõi; Oliver Streiter; Chhoà Éng-iok; Kondo Mika Lê Ngọc Chánh Tín; FUKUDA Yasuo; 三尾裕子; Nguyễn Ngọc Thơ; AnnLIN Meifang; Chun HUANG; Trần Thị Thu Huyền; Lý Toàn Thắng; Phạm Hùng Việt; Nguyễn Thị; Trần Thị Lan; 龔宜君; 黃國超; 黃琬珺; 李宗儒; Bo̍k I-Lī; Chiu Tēng-pang; Lîm Bí-soat; Lưu Tuấn Anh; Nguyễn Ngọc Phúc; 蔡氏清水

Showing items 1-2 of 2  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page