English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2349850  
造访人次 :  19110364    在线人数 :  331
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"a a belik"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
國立東華大學 2009 Crystal structure, electronic and thermal properties of TbFeAsO0.85 Kaurav, N.; Y. T. Chung; Y. K. Kuo; R. S. Liu; T. S. Chan; J. M. Chen; J.-F. Lee; H.-S. Sheu; X. L. Wang; S. X. Dou; S. I. Lee; Y. G. Shi; A. A. Belik; K. Yamaura; E. Takayama-Muromachi
國立中山大學 2009 Multiple magnetic transitions in multiferroic BiMnO3 C.C. Chou;C.L. Huang;S. Mukherjee;Q.Y. Chen;H. Sakurai;A.A. Belik;E. Takayama-Muromachi;H.D. Yang

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目