English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2372966  
造访人次 :  21203569    在线人数 :  146
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"dyah suryani"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
亞洲大學 2019-11 Review of Polymeric Materials in 4D Printing Biomedical Applications 謝明佑;Shie, Ming-You;沈育芳;Shen, Yu-Fang;Dyah, Suryani;Astuti, Suryani Dyah;Alvin, Kai-Xi;Lee, Alvin Kai-Xing;Li, Shu-Hsien;Lin, Shu-Hsien;Bella, Ni Luh;Dwijaksara, Ni Luh Bella;陳怡文;Chen, Yi-Wen
亞洲大學 2019-11 Review of polymeric materials in 4D printing biomedical applications 謝明佑;Shie, Ming-You;沈育芳;Shen, Yu-Fang;Dyah, Suryani;Astuti, Suryani Dyah;Lee, Kai-Xing;Lee, Kai-Xing;Li, Shu-Hsien;Lin, Shu-Hsien;Bella, Ni Luh;Dwijaksara, Ni Luh Bella;陳怡文;Chen, Yi-Wen

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目