English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2752348  
造访人次 :  23469127    在线人数 :  407
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"g a rubtsova"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
國立臺灣海洋大學 2017-04 Genetic Differentiation and the Problems of Conservation of Masu Salmon (Oncorhynchus masou Brevoort L. A. Zhivotovsky; G. A. Rubtsova; V. D. Nikitin; A. P. Prokhorov; E. G. Shaikhaev; K. S. Kotkin; J.-C. Gwo; K. I. Afanasiev
國立臺灣海洋大學 2017-04 Genetic Differentiation and the Problems of Conservation of Masu Salmon (Oncorhynchus masou Brevoort, 1856 (Pisces: Salmonidae)) populations L. A. Zhivotovsky;G. A. Rubtsova;V. D. Nikitin;A. P. Prokhorov;E. G. Shaikhaev;K. S. Kotkin;J.-C. Gwo;K. I. Afanasiev

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目