English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2347938  
造访人次 :  18691051    在线人数 :  240
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"h abd mohamed"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
中國醫藥大學 2014-08 Two New Acidic Diterpenoids from the Heartwood of Pinus massoniana Lamb. (H. Abd.Mohamed);(Chin-Lin Hsieh);(Chin Hsu);(Ching-Chuan Kuo);(Hsuan-Shuo Chang);(Ching-Kuo Lee);(Tzon-Huei Lee);吳金濱(Jin Bin Wu);(Chi-I Chang)*;郭悅雄(Yueh-Hsiung Kuo)*
高雄醫學大學 2014 Two new acidic diterpenoids from the heartwood of Pinus massoniana Lamb  H.Abd.Mohamed;Hsieh, Chin-Lin;許勤;Kuo, Ching-Chuan;張訓碩;Lee, Ching-Kuo;Lee, Tzon-Huei;Wu, Jin-Bin;Chi-I.Chang;Kuov , Yueh-Hsiung; H.Abd.Mohamed;Hsieh, Chin-Lin;Hsu, Chin;Kuo, Ching-Chuan;Chang, Hsun-Shuo;Lee, Ching-Kuo;Lee, Tzon-Huei;Wu, Jin-Bin;Chi-I.Chang;Kuo , Yueh-Hsiung

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目