English  |  正體中文  |  简体中文  |  總筆數 :2349850  
造訪人次 :  19109962    線上人數 :  322
教育部委託研究計畫      計畫執行:國立臺灣大學圖書館
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
關於TAIR

瀏覽

消息

著作權

相關連結

"mzighani semvua i"的相關文件

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示項目 1-2 / 2 (共1頁)
1 
每頁顯示[10|25|50]項目

機構 日期 題名 作者
國立成功大學 2014 Multiple Episodic Evolution Events in V1R Receptor Genes of East-African Cichlids Nikaido, Masato; Ota, Tomoki; Hirata, Tadashi; Suzuki, Hikoyu; Satta, Yoko; Aibara, Mitsuto; Mzighani, Semvua I.; Sturmbauer, Christian; Hagino-Yamagishi, Kimiko; Okada, Norihiro
國立成功大學 2013-10 Coelacanth genomes reveal signatures for evolutionary transition from water to land Nikaido, Masato; Noguchi, Hideki; Nishihara, Hidenori; Toyoda, Atsushi; Suzuki, Yutaka; Kajitani, Rei; Suzuki, Hikoyu; Okuno, Miki; Aibara, Mitsuto; Ngatunga, Benjamin P.; Mzighani, Semvua I.; Kalombo, Hassan W. J.; Masengi, Kawilarang W. A.; Tuda, Josef; Nogami, Sadao; Maeda, Ryuichiro; Iwata, Masamitsu; Abe, Yoshitaka; Fujimura, Koji; Okabe, Masataka; Amano, Takanori; Maeno, Akiteru; Shiroishi, Toshihiko; Itoh, Takehiko; Sugano, Sumio; Kohara, Yuji; Fujiyama, Asao; Okada, Norihiro

顯示項目 1-2 / 2 (共1頁)
1 
每頁顯示[10|25|50]項目