English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2349850  
造访人次 :  19109828    在线人数 :  319
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"u jeng"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
元智大學 2008-08 Charge transport anisotropy in conjugated polymer thin films 白小明; Y. F. Huang; C. W. Chang; U. Jeng; H. Y. Lee; S. A. Chen; W. Fann

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目