English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2375138  
造访人次 :  21395477    在线人数 :  75
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 120201-120225 / 1264296 (共50572页)
<< < 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Chou, Chia-Hong 5
Chou, Chia-Hsiang 1
Chou, Chia-hsien 6
Chou, Chia-Hsin 24
Chou, Chia-Hsinag 1
Chou, Chia-Hsing 5
CHOU,CHIA-HSIUNG 1
Chou, Chia-Hsuan 12
Chou, Chia-hsun 2
Chou, Chia-Hua 9
Chou, Chia-Huei 1
Chou, Chia-Hui 11
Chou, Chia-huiLai, Chih-chien 2
Chou, Chia-Hung 106
CHOU, CHIA-I 2
Chou, Chia, J. D. Neelin , Chao-An Chen 1
Chou, Chia-Jen 2
Chou, Chia-ju 7
Chou, Chia-Jui 4
Chou Chia-Jung 4
Chou, Chia-Kai 1
Chou, Chia-Li 1
Chou, Chia , Li-Fan Huang, Li-Shan Tseng,Pei-Hua Tan 2
Chou, Chia-Lin 17
Chou, Chia-Ling 7

显示项目 120201-120225 / 1264296 (共50572页)
<< < 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 > >>
每页显示[10|25|50]项目