English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2752805  
造访人次 :  23513701    在线人数 :  294
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1270401-1270425 / 1278262 (共51131页)
<< < 50812 50813 50814 50815 50816 50817 50818 50819 50820 50821 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
黃靖堯 2
黃靖如 7
黃靖娟 2
黃靖娟蘇淑君 1
黃靖娥 1
黃靖婷 15
黃靖婷(Jingting Huang) 2
黃靖媃 1
黃靖媄 1
黃靖媚 1
黃靖媛 31
黃靖媛(Ching-Yuan Huang) 2
黃靖宇 3
黃靖宜 1
黃靖宸 1
黃靖容 7
黃靖崴 2
黃靖嵐 6
黃靖師 1
黃靖庭 3
黃靖惇 2
黃靖惟 1
黃靖惠 70
黃靖惠記錄 1
黃靖懿 1

显示项目 1270401-1270425 / 1278262 (共51131页)
<< < 50812 50813 50814 50815 50816 50817 50818 50819 50820 50821 > >>
每页显示[10|25|50]项目