English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2799988  
造访人次 :  25765328    在线人数 :  121
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1298326-1298350 / 1312996 (共52520页)
<< < 51929 51930 51931 51932 51933 51934 51935 51936 51937 51938 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
黃禹軒(Yu-Hsuan Huang) 2
黃禹鈞 1
黃禹銓 1
黃禹靖 (HUANG, YU-CHING) 1
黃禺痕 1
黃禾岳 1
黃禾甯 1
黃禾甯(Ho-Ning Huang) 1
黃禾田 1
黃禾豐 1
黃禾銘 2
黃秀 1
黃秀中 1
黃秀仁 78
黃秀伶 1
黃秀伶(Shiou-Ling Huang) 1
黃秀傑 1
黃秀儀 4
黃秀儒 1
黃秀全 1
黃秀勤 38
黃秀印 1
黃秀卿 7
黃秀吉 2
黃秀君 1

显示项目 1298326-1298350 / 1312996 (共52520页)
<< < 51929 51930 51931 51932 51933 51934 51935 51936 51937 51938 > >>
每页显示[10|25|50]项目