English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2373044  
造访人次 :  21186694    在线人数 :  106
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 133351-133375 / 1260305 (共50413页)
<< < 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Chun-Yao Shih 1
Chun-Yao Tseng 4
Chun-Yao Tseng(曾俊堯), Sue-Ming Hsu, Su-Chin Lin 1
Chun-Yao Wang 54
Chun-Yao Yen 1
Chun-Yao Yuan 1
Chun-Yau Wu 1
Chun-Yaw Chang 1
(Chun Yeh) 3
Chun-Yeh Cho 1
CHUN YEH(CHUN YEH) 1
Chun Yeh Fang 1
Chun-Yeh Wang 1
Chun-Yein Lee 1
Chun-Yen 1
Chun-Yen Chang 159
Chun-Yen Chang, Chien-Hua Hsiao, Yueh-Hsia Chang 1
Chun-Yen Chang, Edward Yi Chang 1
Chun-Yen Chang, Liang-Po Chen 1
Chun-Yen Chang, Tahui Wang 1
Chun-Yen Chang, Tan Fu Lei 1
Chun-Yen Chang / Ting-Chang Chang 1
Chun-Yen Chang, Ting-Kuang Yen, Chun-Yen Lin, Yueh-Hsia Chang, Chia-Li D. Chen 1
Chun-Yen Chang, Yu-Ta Chien, Yueh-Hsia Chang, Chen-Yung Lin 1
Chun-Yen Chang, Yueh-Hsia Chang 1

显示项目 133351-133375 / 1260305 (共50413页)
<< < 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 > >>
每页显示[10|25|50]项目