English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2381274  
造访人次 :  21571164    在线人数 :  120
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 158901-158925 / 1267572 (共50703页)
<< < 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Du, Xiaoqin 3
Du, Xin 2
Du, Xin-Jie 1
Du, Xing 4
Du Xinghao 1
Du, Xiwen 1
Du, Y 38
Du, Y.-C. 14
Du, Y (Du, Yi) 1
Du, Y. -F. 4
Du, Y. K. 6
Du Y.-M. 5
Du, Y.-Q. 2
Du, Y.-R. 3
Du, Y. W. 5
Du Y.-Y 10
Du, Yan-Qing 1
Du, Yan-shiun 1
Du, Yan-Yi 6
Du YC 5
Du, Ye-Fong 3
Du,Ye-Rong 13
Du, Yi 3
Du, Yi-chang 3
Du, Yi-Chun 27

显示项目 158901-158925 / 1267572 (共50703页)
<< < 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 > >>
每页显示[10|25|50]项目