English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2804276  
造访人次 :  26259580    在线人数 :  179
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 188976-189000 / 1313548 (共52542页)
<< < 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Fung, ST 1
Fung, Steffi 1
Fung, Sun Lin 1
Fung, Sung-Wai 1
Fung, Sy-Chi 2
Fung, T.W. 3
Fung, Tak-Wai 1
Fung TH 1
Fung, Tien-Yueh 2
Fung, Tin-Lok 2
Fung,Ting 1
Fung-Ty Chou 1
Fung, Tze-Ching 1
Fung, VitaeRong-Fong 1
Fung, Wai-Chio 1
Fung, Wai-Hong 4
Fung, Wai-Leong 1
Fung, Wei-Chi 2
Fung-Wu Lee 1
Fung, X.C.C. 5
Fung Y.-N. 2
Fung Y.-N., Chan H.-L., Choi T.-M., Liu R. 1
Fung Y.-N., Choi T.-M., Liu R. 1
(Fung YC)* 3
Fung, Yi-Chao 5

显示项目 188976-189000 / 1313548 (共52542页)
<< < 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 > >>
每页显示[10|25|50]项目