English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2752805  
造访人次 :  23514134    在线人数 :  282
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 274051-274075 / 1278262 (共51131页)
<< < 10958 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ing-Chih Ko 2
Ing Chin Tesrn 1
(Ing-Ching Jong) 1
Ing, Ching-Kang 8
Ing-Chu Huang 3
Ing-Chuang Huan 1
Ing-Chung Huang 26
Ing-Chyi Su 4
ing-Chzi,Hsieh 1
Ing D. 2
ING-DANG LEE 1
Ing-Er Hwang 1
Ing-Fa Jang 8
Ing Fang Yang 11
Ing-Feng Chang 8
Ing-Feng Huang 1
ing-Feng Kou 1
Ing-Feng Lin 1
Ing-Feng Sie 1
Ing-Gin Chen 1
Ing-Gy Tseng 1
Ing-Han Chen 1
Ing-Haur Hsu 1
Ing-Her Wu 2
(ing-Hsaing Chang) 1

显示项目 274051-274075 / 1278262 (共51131页)
<< < 10958 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 > >>
每页显示[10|25|50]项目