English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2812881  
造访人次 :  22642581    在线人数 :  470
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 274101-274125 / 1276341 (共51054页)
<< < 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 10968 10969 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Iotova V. 7
Iou-Cheng Chang 1
Iou Chih-Chin 1
Iou, CY 4
Iou-Huu Lee 1
Iou-Jih, H 1
Iou-Jiun Kang 23
Iou-Jiun Kanga 1
Iou-Liang Lin 1
Iou, Song-Chou 2
IOU-ZEN CHEN 16
Iou-Zen Hsieh 2
IouChia Chi 1
Iouri Kostetski 1
Iovane V. 8
Iovane, Valentina 2
Iovane, Valentine 1
Iovanna, J 1
Iovanna J.L. 8
Iovanna, Juan L. 3
Iozzo R.V. 3
Iozzo, Renato V. 2
Iozzo, RV 1
Ip C. 1
Ip C.Y. 24

显示项目 274101-274125 / 1276341 (共51054页)
<< < 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 10968 10969 > >>
每页显示[10|25|50]项目