English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2340954  
造访人次 :  17414229    在线人数 :  514
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 326-350 / 1123669 (共44947页)
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
A.C. Ku 2
A.C. Lee 2
A.C. Liao 1
A.C. Lin 1
A. C. Liu 4
A. C. Lu 1
A.C. Mix 1
A.C. Paglinawan 1
A. C. Pan 1
A.C.Sahayam 11
A.C. Shiah 3
A. C. Su 55
A. C. Sun 3
A. C. Tsai 2
A.C. Tseng 1
A. C. Wang 3
A.C.-Y. Lin, , Y.-C. Su, C.-Y. Shiu and J.-L. Hwang and H.-N. Huang 1
A.C.Y. Tsao 2
A. C. Yang 2
A.C. Yeh 3
A. Canizo Cabrera 1
(A. Chang) 1
A-chang Chiou 1
a, Chao-Chuan Wang 1
A Chaudhari 1

显示项目 326-350 / 1123669 (共44947页)
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
每页显示[10|25|50]项目