English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2341060  
造访人次 :  17496474    在线人数 :  456
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 346376-346400 / 1123680 (共44948页)
<< < 13851 13852 13853 13854 13855 13856 13857 13858 13859 13860 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Lwo, Laurence, L.S 1
Lwo, Lu Jui-Hua 1
LWT 1
Lwun-syin Laurence Lwo 1
Lwun-Syin Lwo 3
Lwun-syinLaurence Lwo 1
LW , Chang 3
LY 4
LY, Bai 2
Ly, Binh-Nhung 1
LY, Chang 2
LY, Chau 1
LY, Chen 10
LY, Chien 3
LY, Chiu 1
LY, Chuang 2
LY, CJ 1
Ly, Dang Phan Tieu 1
Ly E. 1
LY, Feng 1
LY, Han 1
Ly Hong Phuoc 1
LY, Hu 1
LY, Huang 1
Ly-inn Chung 1

显示项目 346376-346400 / 1123680 (共44948页)
<< < 13851 13852 13853 13854 13855 13856 13857 13858 13859 13860 > >>
每页显示[10|25|50]项目