English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2341060  
造访人次 :  17498012    在线人数 :  299
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 346426-346450 / 1123680 (共44948页)
<< < 13853 13854 13855 13856 13857 13858 13859 13860 13861 13862 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
LY, Wu 3
Ly Xuan Tien 1
LY, Yang 18
LY YI DUO 1
LY, Yu-Lee 2
Ly-Yuan Chang 1
Ly-Yung Chang 4
LY1, Sung 1
Lyadinskaya, V.V. 4
Lyadinskaya, Vanda 1
Lyamin, A. 1
Lyamin, A.V. 1
Lyan, Ying-Jyh 2
Lyan-Ywan Chen 1
Lyan-Ywan Lu, Chi-Chang Lin,Ging-Long Lin,Chen-Yu Lin 1
Lyan-Ywan Lu, Lap-Loi Chung 1
Lyan-Ywan Lu, Tzu-Kang Lin, Shih-Wei Yeh 1
Lyang, Jang S. 1
Lyang, Wuei-Shyin 1
Lyann-Yu Chen 4
LYAPINA, OLEKSANDRA 1
Lyashuk, Vladimir 1
Lyau, Nyan-Myau 5
Lybeck, Jenni 1
Lychagin Evgeny 1

显示项目 346426-346450 / 1123680 (共44948页)
<< < 13853 13854 13855 13856 13857 13858 13859 13860 13861 13862 > >>
每页显示[10|25|50]项目