English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2341060  
造访人次 :  17498041    在线人数 :  328
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 346476-346500 / 1123680 (共44948页)
<< < 13855 13856 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863 13864 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Lynch, Goran A. 1
Lynch, J. 1
Lynch, J.F. 2
Lynch, J. P. 2
Lynch, James F. 8
Lynch, Jerome P. 2
Lynch, Jerome Peter 1
Lynch, Matthew E. 2
Lynch, Timothy 1
Lynch, V. E. 1
Lyndon Evans 1
Lynduyt, S. L. 2
Lyne, P 1
Lynett, Patrick 1
Lynett, Patrick J. 1
Lynette Chen 1
Lyngnes, O 2
Lynh H.D. 1
Lynn, Cho-Thwe 1
Lynn Chu Huang 4
Lynn, Edward Y. 1
Lynn F. Gladden 1
Lynn Farh 3
Lynn, Grace 1
Lynn I-Ling Chen 1

显示项目 346476-346500 / 1123680 (共44948页)
<< < 13855 13856 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863 13864 > >>
每页显示[10|25|50]项目