English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2349815  
造访人次 :  19079015    在线人数 :  292
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 346526-346550 / 1126111 (共45045页)
<< < 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863 13864 13865 13866 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Luo, Meizhong 1
LUO MENG, DE 1
Luo, Meng-Fan 4
LUO, MENG-JIA 1
Luo,Meng-Ling 3
Luo, Miao-Hua 1
Luo, Miao-Zhen 1
Luo, Min 1
Luo, Min Rey 1
Luo, Min-Shu 1
Luo Min Ya 1
Luo, Min-Yi 1
Luo, Ming 6
LUO, MING-CHENG 1
LUO, MING-FENG 1
Luo, Ming-Je 3
Luo, Ming-Zen 2
LUO, MON-YEN 4
Luo, MT 1
Luo, Mu-Chin 1
Luo Muh-Chin 1
Luo, Neng-Qing 1
Luo, Oi 1
Luo, P. P. 1
Luo P.T. 1

显示项目 346526-346550 / 1126111 (共45045页)
<< < 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863 13864 13865 13866 > >>
每页显示[10|25|50]项目