English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2341060  
造访人次 :  17497628    在线人数 :  468
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 346526-346550 / 1123680 (共44948页)
<< < 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863 13864 13865 13866 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Lyons, James L. 1
Lyons, Kevin D. 1
Lyons, R. 1
Lyons, Timothy 1
Lyons, W. 1
Lyons, WB 1
Lyou, Jau-Yi 1
Lyou, JY 1
Lysogorskiy, Yu. 1
Lyssenko, V 1
Lyssenko, Valeriya 1
Lystsov, Fedor 1
Lystsova, Tatiana 1
Lythia Metzmeier 1
Lytle, Nikki K. 1
Lytton J and Hebert SC 1
Lyu 5
Lyu, An-Lin 1
Lyu, and M. R. 1
Lyu, Bing-Jyun 3
Lyu, Bo-Han 3
Lyu, Bo-Hong 1
Lyu, Bo-Jhang 1
Lyu, Bo-Sheng 1
Lyu, Bo-Ting 1

显示项目 346526-346550 / 1123680 (共44948页)
<< < 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863 13864 13865 13866 > >>
每页显示[10|25|50]项目