English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2354886  
造访人次 :  19699030    在线人数 :  417
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 351-375 / 1127355 (共45095页)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
A. Chavez-Prison 1
A. Chen 28
A. Cheng 8
A -chi 1
A.Chiba 21
A. Chien 6
a Chih-Fen WuMD 1
A-Ching 1
A.-Ching Chao 5
A-Ching Wang 1
A. Chiou 4
a Chiu-Li Yeh,MS 1
A. Choujaa 1
A.Chuang and C.C.Huang 1
A. Chung 1
A. Clemmons 1
A. Cloke-Hayes 1
A. Colev 1
A. Costello 1
(A. COWAN) 1
A.D. Brown 1
A.D. Jana 1
A.D. Kinghorn 8
A.D. Lin 8
A.D. Martin 1

显示项目 351-375 / 1127355 (共45095页)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每页显示[10|25|50]项目