English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2750219  
造访人次 :  24175049    在线人数 :  202
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 459376-459400 / 1283782 (共51352页)
<< < 18371 18372 18373 18374 18375 18376 18377 18378 18379 18380 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ng, Chang-Chaing 1
Ng, Chantat 1
Ng, Chao-Man 1
Ng, Chau Yee 1
Ng, Chee-Kit 4
Ng, Chee-Wee 1
Ng, Chen-Chuan 2
Ng, Chen Siang 1
Ng, Chi-Fai 3
Ng, Chi-Fong 1
Ng, Chi-Hang 1
Ng, Chi Hou 1
Ng, Chi-Tat 1
Ng, Chi-Wa 2
NG, Chiew-Peng 2
Ng, Chin-Sheng 1
Ng, Ching-Ching 1
Ng, Chip-Chi 1
Ng, Chip-Jin 4
Ng, Chiu-On 4
Ng, Cho-Kuen 3
Ng Cho Man 1
Ng, Choon Aun 9
Ng, Choon-Xiang 1
Ng, Christopher 1

显示项目 459376-459400 / 1283782 (共51352页)
<< < 18371 18372 18373 18374 18375 18376 18377 18378 18379 18380 > >>
每页显示[10|25|50]项目