English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2747666  
造访人次 :  24216227    在线人数 :  242
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 466701-466725 / 1282135 (共51286页)
<< < 18664 18665 18666 18667 18668 18669 18670 18671 18672 18673 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ong A.-W. 21
Ong Adrian 1
ONG, AI-WEY 2
Ong, Albert 1
Ong, Anna Wen-Huey 1
Ong, AZ 1
Ong, B. 1
Ong, Bin Leong 1
Ong, Bin-Tse 1
Ong, C. 2
Ong, C. K. 1
Ong, C. L. 2
Ong, C. -S. 13
Ong C.-T. 29
Ong C.T.W. 2
Ong, C. W. 10
Ong C.W.M. 3
Ong, Catherine W. M. 1
Ong, Chang-woei 1
Ong, Chee-Mun 1
Ong, Chelsea T.W. 2
Ong, Cheng-liong 1
Ong, Cheung-Ter 2
Ong, Chi-Wi 16
Ong, Chiau Yi 1

显示项目 466701-466725 / 1282135 (共51286页)
<< < 18664 18665 18666 18667 18668 18669 18670 18671 18672 18673 > >>
每页显示[10|25|50]项目