English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2747364  
造访人次 :  24215986    在线人数 :  239
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 466851-466875 / 1282135 (共51286页)
<< < 18670 18671 18672 18673 18674 18675 18676 18677 18678 18679 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ong T.-G. 10
Ong T.H. 3
Ong, T.J. 3
Ong T.K. 14
Ong, T.S. 1
Ong, Thuc-Thuan 1
Ong, Ting Wen 1
Ong, Tiow-Gan 23
Ong, TK 1
Ong, Twee Hee 3
(Ong, W.K.) 1
Ong W.S. 1
Ong, Wei-Kee 4
Ong, Wei-Siong 1
Ong, Wen-Che 1
Ong, Wen-Rou 2
Ong, Whee Sze 1
Ong, WK 1
Ong WY 1
Ong, Y.C. 5
Ong Y.L. 1
Ong, Y T 1
Ong, Yen Chin 4
Ong, Yi Ying 2
Ong, Yit Thai 1

显示项目 466851-466875 / 1282135 (共51286页)
<< < 18670 18671 18672 18673 18674 18675 18676 18677 18678 18679 > >>
每页显示[10|25|50]项目