English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2804397  
造访人次 :  26291437    在线人数 :  161
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 476426-476450 / 1313613 (共52545页)
<< < 19053 19054 19055 19056 19057 19058 19059 19060 19061 19062 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ni-Chung 2
Ni, Chung-Cheng 1
Ni, Chung-Chun 4
Ni-Chung Fang 1
NI-CHUNG LEE 328
NI, CHUNG MING 1
Ni, Chung-Ta 3
Ni, Cian-Yu 1
Ni, Cih-Ying 2
Ni, CK 1
Ni, CY 1
Ni, D. 5
Ni, D.-X. 1
Ni, David C. 3
Ni, Ding-Xung 1
Ni, Dong 3
(Ni DR) 2
Ni, DX (Ni, Ding-Xung) 1
Ni, Erh-Chin 1
Ni, Ewan 2
Ni, F. 8
Ni, Fan 1
Ni-Fang Chen 1
NI, FEI 1
Ni-Fen Hsieh 1

显示项目 476426-476450 / 1313613 (共52545页)
<< < 19053 19054 19055 19056 19057 19058 19059 19060 19061 19062 > >>
每页显示[10|25|50]项目