English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2804110  
造访人次 :  26253334    在线人数 :  131
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 476576-476600 / 1313541 (共52542页)
<< < 19059 19060 19061 19062 19063 19064 19065 19066 19067 19068 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ni, Peiyan 3
Ni, Peng 1
NI, PING 1
Ni, Po-Yuan 1
Ni Pou 2
Ni, PY 1
Ni Q. 2
Ni, Qi-Liang 1
Ni, Qiang 1
Ni, R.R. 1
Ni, Ren-Xing 2
Ni, Rongrong 1
Ni, Ru-Fen 1
Ni, S. 3
Ni, S. H. 14
Ni, S.-K. 2
Ni, S P 1
Ni-Se Peng 1
NI, SEIFEDINE 1
Ni, Sheng-Chung 8
Ni, Sheng-Huoo 23
Ni, Shengfu 1
Ni, Shi-Wen 1
Ni, Shie-Kai 1
Ni, Shih-Chi 2

显示项目 476576-476600 / 1313541 (共52542页)
<< < 19059 19060 19061 19062 19063 19064 19065 19066 19067 19068 > >>
每页显示[10|25|50]项目