English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2799437  
造访人次 :  25750318    在线人数 :  68
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 483976-484000 / 1312950 (共52518页)
<< < 19355 19356 19357 19358 19359 19360 19361 19362 19363 19364 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ou, Chun-Wei 11
Ou, Chun-Yen 15
Ou, Chun-Yung 1
Ou, Chung-Jen 1
Ou, Chung-Lun 2
Ou, Chung-Mao 6
Ou, Chung-Ming 1
Ou, Chung-wei 1
Ou, Chung-Ya 2
Ou, Chung-Yi 1
Ou, Chungwei 1
Ou CM 2
Ou, CT 1
Ou, CW 1
Ou, CY 30
Ou, D 7
Ou, D. H. 2
Ou D.-L. 126
Ou, D.-L. and Chang, C.-J. and Jeng, Y.-M. and Lin, Y.-J. and Lin, Z.-Z. and Gandhi, A.K. and Liao, S.-C. and Huang, Z.-M. and Hsu, C. and Cheng, A.-L. 1
Ou, D.-S. 4
Ou D.-Z 1
OU, DA-LIANG 37
Ou, Da Zheng 1
Ou, Dai-Ying 1
Ou, Daw-Hua 1

显示项目 483976-484000 / 1312950 (共52518页)
<< < 19355 19356 19357 19358 19359 19360 19361 19362 19363 19364 > >>
每页显示[10|25|50]项目