English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2800371  
造访人次 :  25789094    在线人数 :  119
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 484151-484175 / 1313068 (共52523页)
<< < 19362 19363 19364 19365 19366 19367 19368 19369 19370 19371 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ou,I-Feng 1
Ou, I-hsien 1
Ou, I-Tai 2
Ou, I-Wen 2
Ou, In-Shi 31
Ou, Irene 1
Ou, J 25
Ou J.-A 2
Ou, J.C. 18
Ou, J.-H. 9
Ou J.-H.J. 8
Ou, J. -H. James 1
Ou, J. J. 1
Ou, J.J.R. 1
Ou, J.L. 6
Ou J.-P. 2
Ou, J-R 1
Ou, J. S. 3
Ou, J. T. 6
Ou, J.W. 1
Ou, J. Y. 23
Ou, J.-Z. 1
Ou JC 11
Ou, Jeh-Wei 2
Ou, Jen-Chun 5

显示项目 484151-484175 / 1313068 (共52523页)
<< < 19362 19363 19364 19365 19366 19367 19368 19369 19370 19371 > >>
每页显示[10|25|50]项目