English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2354886  
造访人次 :  19699149    在线人数 :  392
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 51-75 / 1127355 (共45095页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
11 5
11. W.-Y. Hong, Z.-Y. Weng, C.-M. Li, H.-J. Hsieh, F.-C. Hu, Cheng-Ling Lee* 1
110級全體學生 1
111(黃曉妘) 1
111111 1
115(11):335-42. 1
12 5
(12. Chang, C. I.) 2
13. Sheu JR 1
14. Lu, T. C.* , Li, W. Y., Chen, P. F., Ren, R. J., Shi, Y. I., Wang, H. Q., and Zhang, P. C. 1
(15. EDMUND SO) 1
(15. Pei-Yun Lai) 1
15. 葉為謙 1
17(5):404-411 1
17位代表作者 1
(18. Ching-Yi Cha) 1
19 1
(19. Hsiu-Mei Chi) 1
1944級,張以禎 1
1969 CE, NCTU Alumnus,Jeff Chen(陳正堂) 1
1979 Animal investigation team Biology Dept.of N.T.N.U 1
1981 Field Exercise,Dept.of Biology NTNU 1
1989 1
1Huang, YH 1
1oon-Man Kung 2

显示项目 51-75 / 1127355 (共45095页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目