English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2374590  
造访人次 :  21344082    在线人数 :  109
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 589401-589425 / 1263539 (共50542页)
<< < 23572 23573 23574 23575 23576 23577 23578 23579 23580 23581 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Tsui, Sheng-Hu 1
Tsui, Shu-Yun 1
Tsui-Shuang Wang 2
Tsui, Steve Wai-Cho 5
Tsui, Steve Waicho 1
Tsui, SteveWai-cho 1
Tsui, Su-Chen 1
Tsui-Sung Wu 2
Tsui, Tai-An 10
Tsui Tai-Wei 2
Tsui-Tao Liu 1
TSUI, TERESA KUO-YU 3
Tsui, Ting-Ju 1
Tsui-ting Liu 4
Tsui, Ting-Wei 2
Tsui-Tsai, Lin 27
Tsui-Tsai Lin and Chih-Peng Li 1
Tsui, Tsai-Ming 1
Tsui, Tsung-Yuan 1
Tsui, W. L. 4
Tsui W.-Y. 1
Tsui, Wan-Ju 1
tsui, Wan-yu 1
TSUI, WEI 1
Tsui, Wei-Hsuan 6

显示项目 589401-589425 / 1263539 (共50542页)
<< < 23572 23573 23574 23575 23576 23577 23578 23579 23580 23581 > >>
每页显示[10|25|50]项目