English  |  正體中文  |  简体中文  |  總筆數 :2809329  
造訪人次 :  26857735    線上人數 :  1208
教育部委託研究計畫      計畫執行:國立臺灣大學圖書館
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
關於TAIR

瀏覽

消息

著作權

相關連結

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO 英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目 632051-632075 / 1315087 (共52604頁)
<< < 25278 25279 25280 25281 25282 25283 25284 25285 25286 25287 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

作者 項目數量
(Tzung-Hai Yen) 1
Tzung-Han 2
Tzung-Han Cheu 2
Tzung-Han Chou 23
Tzung-Han Choua 1
Tzung-Han Choub 1
Tzung-Han Hsieh 2
Tzung-Han Jiang 1
Tzung-Han Lee 1
Tzung-Han, Li 1
Tzung Han Shie 1
(Tzung-Han Tang) 1
Tzung-Han Tang (湯宗翰) 1
Tzung-Han Tsai 2
Tzung-Han Wu 2
Tzung-hang Lee 7
Tzung-Hang Lee et al 1
Tzung-hang Lee & Jing-Liang Chen 1
Tzung-hang Lee, Yen-Mi Lin 2
Tzung-hang Lee, Yenmi Lin 3
Tzung-hang Lee, Zhengquan Zhou & Yusong Cao 1
Tzung-Hang Lee, Zuu-Chang Hong, Yao-Tsung Li, Shih-Wei Li, and Ji-Chien Dai 1
Tzung-Hang Wu 1
Tzung-Heng Lai 2
Tzung-Ho Lee 2

顯示項目 632051-632075 / 1315087 (共52604頁)
<< < 25278 25279 25280 25281 25282 25283 25284 25285 25286 25287 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目