English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2372966  
造访人次 :  21204119    在线人数 :  109
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 143901-143925 / 1260800 (共50432页)
<< < 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Czubak, Magdalena 8
Czubkowski, Piotr 1
Czuczy N. 3
Czuppon, G. 9
Czuppon, György 1
Czysz K. 4
Czysz, Katherine 2
Czyzewski K 3
Czyzycki M. 2
(Czyzyk J)* 1
Czyzyk-Krzeska M.F. 3
Czyzyk-Krzeska, Maria F. 2
C\\^ot\\'e 23
王, 金成 1
王家儀 1
王建義 1
王英明 1
王靜蓉 1
王曜慶 1
田峻吉 1
ç›§éŠ˜æ‚ 1
盧怡君、吳勝智、游舒旻、何俐欣、雷紫凌 1
C , Rydlo 1
C J  Shih 1
紀涵倢 1

显示项目 143901-143925 / 1260800 (共50432页)
<< < 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 > >>
每页显示[10|25|50]项目