English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2790471  
造访人次 :  25482995    在线人数 :  91
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1305626-1305650 / 1307609 (共52305页)
<< < 52221 52222 52223 52224 52225 52226 52227 52228 52229 52230 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
林俊義 1
林俊聲 2
林俊豪 1
林俊輝 1
林俊達 5
林俊良 1
林俐伶 2
林保成 4
林保源 4
林俞均 1
林俞廷 2
林信宏(紙本延後至1090901止公開) 1
林信忠 1
林信成 2
林信義 1
林修正 2
林修漢 2
林修葳 3
林修羽 1
林倉正 1
林倉葦 1
林偉立 1
林傳傑 3
林傳堯 1
林傳盛 1

显示项目 1305626-1305650 / 1307609 (共52305页)
<< < 52221 52222 52223 52224 52225 52226 52227 52228 52229 52230 > >>
每页显示[10|25|50]项目