English  |  正體中文  |  简体中文  |  總筆數 :2744512  
造訪人次 :  24209291    線上人數 :  185
教育部委託研究計畫      計畫執行:國立臺灣大學圖書館
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
關於TAIR

瀏覽

消息

著作權

相關連結

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO 英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目 26-50 / 1281839 (共51274頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

作者 項目數量
1. Tsai 1
1 Tung-Sheng Shih 1
1*Yi-Chan Chung, 1 Heng-Chi Chen 1
1*Yi-Chan Chung, 1Shu-Fang Lin , 1Ching-Lin Hu 1
1. Yung-Yu Lai, Shih-Chieh Hsu, Yuh-Jen Cheng, Yewchung Sermon Wu 1
1 曾明安 2 劉淑範 1
1 李昀晏 1
1, 林宛諭 1
1, 柳銘哲 1
1.沈福銘*(Shen, F. M) 2.駱詩富(Lush, S. F) 1
1 游碧瑤 2 白東岳 3 李命志 1
1 謝瑜玲 1
1 鄭惠如 1
1.陳俊良 1
1. 陳偉柏 1
1, 陸敏清 1
1 黃慧玲 1 劉淑慧 1 陳秋惠 2 沈永芳 3 席美玲 1
10 1
10(Kuo-Yun Tseng) 1
10. W.-P. Huang, Y.-C. Chou, K.-H. Lin and Cheng-Ling Lee* 1
10066006 1
100學年度碩士班招生考試食品科學系 1
100級海大生科 劉亦庭/99級海大航管 王詩婷 1
102 1
"102.","Ni Yh, Chang Mh, Lue Hc Et Al." 1

顯示項目 26-50 / 1281839 (共51274頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目