English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2796962  
造访人次 :  21608705    在线人数 :  99
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 76-100 / 1269347 (共50774页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
1944級,張以禎 1
1969 CE, NCTU Alumnus,Jeff Chen(陳正堂) 1
1979 Animal investigation team Biology Dept.of N.T.N.U 1
1981 Field Exercise,Dept.of Biology NTNU 1
1989 1
1998年國際大專運動教練科學研討會 1
1Huang, YH 1
1oon-Man Kung 2
1Yih-Fuh Wang 1
1Yu-Ju Chih 1
1卓志誠 2管秋雄 1
1曾秋萍 2黃靜怡 1
1組5班 1
1莊俊德1陳冠宏2郭麗美2魏嘉惠 1
1陳冠宏1莊俊德2吳玲雀2謝瓊頤3何美靜 1
1黃靜怡2林秀樺 1
2 13
(2):279-85, 2003) 1
2, 3Meilin Wang 1
2.C.Chen 1
2.Lai, IL 1
2.Lee, LC 1
2. Liang Ying, Daisuke Urano, Kang-Ling Liao, Tyson L Hedrick, Yajun Gao, Alan M Jones 1
2. M. T. Tsai 1
2. Tzu-Ching Shih, Tzyy-Leng Horng, Huang-Wen Huang, Kuen-Cheng Ju, Tzung-Chi Huang, Po-Yuan Chen, Yung-Jen Ho and Win-Li Lin 1

显示项目 76-100 / 1269347 (共50774页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目