English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2340050  
造访人次 :  16745393    在线人数 :  238
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 270926-270950 / 1123292 (共44932页)
<< < 10833 10834 10835 10836 10837 10838 10839 10840 10841 10842 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
L. 25
L.A. Bickel 1
L.A. Bokut 2
L. A. Codispoti 1
L.A. Kao 1
L.A. Lyons 1
L.A.Tuan 1
L.A.Wang 2
L.A.Zhang 1
L.A.Zheng 1
L. A. Zhivotovsky 2
L Ada 1
L Ali 1
L. Allred 1
(L. Amaral, J. Molnar) 1
L. and Fontana J. A. 1
L. Angela 5
L. Armand 1
L. Atkinsion 1
L. Aznar-Cormano 1
L-B 1
L. B. Chiou 1
L. B. Crowder 1
L.B. Cui 2
L. B. d’Hendecourt 1

显示项目 270926-270950 / 1123292 (共44932页)
<< < 10833 10834 10835 10836 10837 10838 10839 10840 10841 10842 > >>
每页显示[10|25|50]项目