English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2749514  
造访人次 :  24175452    在线人数 :  146
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 469826-469850 / 1283782 (共51352页)
<< < 18789 18790 18791 18792 18793 18794 18795 18796 18797 18798 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
O�� Malley B.W. 1
O��Donoghue J. 3
O��Donovan C. 2
O��Donovan M.C. 1
O��Malley B.W. 7
O��neal, D. 1
O��Neil B. 3
O��Neil B.H. 2
O��Neill T.W. 3
O��Reilly D. 4
O��rourke S 1
O��shaughnessy J. 1
O��Toole S. 2
P. 37
?P??@ 1
P.A. 25
P. A. Ariya 1
P. A. Blagnov 1
P.-A. Chen 7
P.A.Chen(P.A.Chen) 2
P.A. Clarkson 1
P.A.Fomin 1
P. A. Harr 3
P.-A. Hsiung 2
P.A. Hsiung, S.W. Lin, Y.R. Chen, C.H. Huang, and C.W. Chu, Chihhsiong Shih 1

显示项目 469826-469850 / 1283782 (共51352页)
<< < 18789 18790 18791 18792 18793 18794 18795 18796 18797 18798 > >>
每页显示[10|25|50]项目