English  |  正體中文  |  简体中文  |  總筆數 :2350110  
造訪人次 :  19181361    線上人數 :  425
教育部委託研究計畫      計畫執行:國立臺灣大學圖書館
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
關於TAIR

瀏覽

消息

著作權

相關連結

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO 英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目 394526-394550 / 1126202 (共45049頁)
<< < 15777 15778 15779 15780 15781 15782 15783 15784 15785 15786 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

作者 項目數量
Quyen, PTP (Phan Thi Phu Quyen) 1
Quyen T Bui 1
Quyen, T.T.B. 3
Quyen, Toan V. 2
Quyen, Tran Thi Bich 1
Quyen1陳彥澄 1
Quyet, Mai Thanh 1
Quynh, L Nguyen 1
Quynh, Le-Phan-Tuyet 1
Quynh, Le Thi 2
Quynh Nguyen 1
Quynh, Nguyen Vu 1
Quynh, Quach Van 1
Quynh Thi Thuy Nguyen 2
Quynh, Tran Nhu 1
Quyyumi, AA 1
QV, Nguyen 1
(Qwa-Fun Wang) 3
R. 23
R. A. A. Morrall 1
R. A. Buchanan 1
R.A. Clemens 1
R.A. Depinho 3
R.A. Feely 3
R.A. Fine 2

顯示項目 394526-394550 / 1126202 (共45049頁)
<< < 15777 15778 15779 15780 15781 15782 15783 15784 15785 15786 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目