English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2356750  
造访人次 :  19802456    在线人数 :  327
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 403176-403200 / 1128775 (共45151页)
<< < 16123 16124 16125 16126 16127 16128 16129 16130 16131 16132 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
RYUl, SHAN-JIN 1
Ryusuke Kado 2
Ryuzaki, Sou 1
Ryynanen, Jussi 1
Ryzhkov, V 1
Ryzhkova, I.V. 1
Ryzhov, Mikhail 1
Ryzhov, V. 2
RZ Guo 1
RZ Zhuo 1
Rzayev, Anar 1
r簡瑜慧 1
Ryan Wang 1
S. 83
S A Al-Suwayeh 1
S.A. Atarashi 1
S A Blokhin 4
S. A. Buterin 1
S.A. Chambers 6
S.A.Chen 31
S. A. Chen (陳壽安) 1
S. A. Chend 1
S.A. Chi 1
S. A. Chou 1
S.A. Dai 2

显示项目 403176-403200 / 1128775 (共45151页)
<< < 16123 16124 16125 16126 16127 16128 16129 16130 16131 16132 > >>
每页显示[10|25|50]项目