English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2338174  
造访人次 :  16196006    在线人数 :  462
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 483201-483225 / 1122886 (共44916页)
<< < 19324 19325 19326 19327 19328 19329 19330 19331 19332 19333 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Tzyy-Shiou Chang 4
Tzyy-Wen Chang 1
Tzyy-Wen Chiou 22
(Tzyy-Wen Chioud)* 1
Tzyy-Wen Tan 3
Tzyy-Yin Chen 1
Tzyy-Ying Chang 1
Tzyy-Yuan Shann 1
Tzyy-Yuang Shiang 2
(Tzyylin Yang) 3
U.B.Tsai 1
U. Bathmann 1
U. Bitenc et al. (The Belle collaboration) 1
U.C. Chen 1
U.C. Chiu 1
U. C. Shou 1
U.C. Wang 3
U.C. Yen 1
U-Chan Kuo 1
U. Chandrasekhar 1
U. Chandrasekhar, L.-J. Yang, B. Esakki, S. Suryanarayanan, S. Salunkhe 1
U. Chen 1
u Chin 1
U.F. Chio 7
U Fa Lin 1

显示项目 483201-483225 / 1122886 (共44916页)
<< < 19324 19325 19326 19327 19328 19329 19330 19331 19332 19333 > >>
每页显示[10|25|50]项目