English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2800371  
造访人次 :  25788323    在线人数 :  117
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 632726-632750 / 1313068 (共52523页)
<< < 25305 25306 25307 25308 25309 25310 25311 25312 25313 25314 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Uzunian, A. 14
Uzunoǧlu G.Y. 2
Uzunoglu G.Y. 3
Uzunok I 2
Uzunolu G.Y. 1
Uzunovic, J 2
Uzunow A. 2
Uzuoka 1
Uzuoka, R 1
Uzuoka, Ryosuke 1
ù¯Àª´ 3
ù¹a¨K 1
U‒Ser Jeng 2
ù�@�@ 1
ù�a�K 1
ù���� 2
V. 56
V. A. ARVANOVA 1
V.A. Chugunov 2
V.A.Gault 1
V.A. Gunyakov 1
V.-A. Hovhannisyan 2
V. A. Kapitonov 1
V.A. Karyotis 1
V.A.Odnoblyudov 1

显示项目 632726-632750 / 1313068 (共52523页)
<< < 25305 25306 25307 25308 25309 25310 25311 25312 25313 25314 > >>
每页显示[10|25|50]项目