English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2373046  
造访人次 :  21192907    在线人数 :  95
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 28776-28800 / 1260381 (共50416页)
<< < 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
B\\uchert, M. 1
B\\Ulb\\Ul, A. 1
B\\uscher, D. 15
B\\uscher, V. 24
B\\uttner, C. 2
B , Nelson 1
Bøen R.H. 1
Bøttcher M. 1
B羹ttner H.J. 1
B�dker, S. 1
B�hringer, Karl F. 2
?B��?? 1
C 71
?C??@(ZUI-SHEN YEN) 1
C.A. 3
C.A. Bozada 3
C. A. Chang 7
C. A. Chen 31
C. A. Cheng 16
C. A. Chien 2
C.-A. Chiu 1
C. A. Chou 1
C.A. Feng 1
C.A. Han 1
C. A. Ho 1

显示项目 28776-28800 / 1260381 (共50416页)
<< < 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 > >>
每页显示[10|25|50]项目