English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2375138  
造访人次 :  21395918    在线人数 :  91
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 159851-159875 / 1264299 (共50572页)
<< < 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Dy, Kenneth Bicol 3
DY, Kuo 1
DY, Lin 3
DY, Lu 1
Dy, Michel 1
Dy S. 12
DY, Sheu 1
Dy T.C. 1
Dy, Timothy C 1
DY, Wang 4
DY, Yu 1
Dyachkova, Yulia 1
Dyah Ayu Agustin Widhayani 1
Dyah, Mubarika 2
Dyah, Suryani 2
Dyah Wulandari Putri 1
Dyakov, Y. 3
Dyakov, Y. A. 7
Dyakov, Yuri 1
Dyakov, Yuri A. 5
Dyankov, G 3
DYANTIKA PUTRY MAHMUD 1
Dyau, Jyan Ywan 2
Dyavanal, Renukadevi S. 1
Dybbs, A. 8

显示项目 159851-159875 / 1264299 (共50572页)
<< < 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 > >>
每页显示[10|25|50]项目