English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2348822  
造访人次 :  18726626    在线人数 :  305
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 130151-130175 / 1125687 (共45028页)
<< < 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Dye, Chung-yua 1
Dye, Chung-yuan 28
Dye, Chung-yun 3
(Dye, L.) 1
Dye, Stephen 1
Dye, Thomas R. 1
Dyer, A. 8
Dyer, C.D. 1
Dyer, Dwight 1
Dyer, Jan 文 1
DYER, WILLIAM G 1
Dyerson R. 5
Dygas, J. 1
Dyi-Huey Chang 3
Dyi-Huey Chang, Shin-Yi Wu 1
Dyi-Hwa Hwu 1
Dyi-Jiunn Sheu 1
Dyi-Rong Duh 7
Dyi-Sheng Chang 1
Dyi-Yih Lin 1
Dyi-Yih M. Lin 1
Dyi-Yih Michael Lin 12
DYJ, Wang 1
Dyka Rahayu Meyla Sari 1
Dykes, P.C. 2

显示项目 130151-130175 / 1125687 (共45028页)
<< < 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 > >>
每页显示[10|25|50]项目