English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2811595  
造访人次 :  22586404    在线人数 :  429
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 161626-161650 / 1276311 (共51053页)
<< < 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Dyi-Jiunn Sheu 1
Dyi-Rong Duh 7
Dyi-Sheng Chang 1
Dyi-Yih Lin 1
Dyi-Yih M. Lin 1
Dyi-Yih Michael Lin 12
DYJ, Wang 1
Dyk, Schuyler Van 1
Dyka Rahayu Meyla Sari 1
Dyke C.K. 2
Dyke, H. 1
Dykes, P.C. 8
Dykova, I. 2
Dykstra M. 1
Dylan 2
Dylan Black 2
Dylan Black(白狄藍) 2
Dylan, C.F.Chu 1
Dylan Chou 6
Dylan Dah-Chuan Lu 4
(Dylan F Flaws) 1
Dylan Sung 8
dylin 1
Dymacek, WM 1
Dymerski M. 5

显示项目 161626-161650 / 1276311 (共51053页)
<< < 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 > >>
每页显示[10|25|50]项目