English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2811595  
造访人次 :  22586836    在线人数 :  293
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 161751-161775 / 1276311 (共51053页)
<< < 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
D’Hondt V. 2
D’Lamini, Precious 1
d’Orsi E. 2
D’yachkova Y. 2
D’yachkova, Yulia 1
D顤nyei, Z. 1
D��Aiuto F. 1
d��Alfons T. 1
D��Alfonso T. 1
D��Arrigo G. 4
d��Orsi E. 4
E. 36
E.A. 13
E.A. Castro 1
E. A. D'Asaro 1
E.A. D’Asaro 9
E.A. Emerson 2
E.A. Guest 1
E.A.J.R Athukorala 2
E. A. Matsumoto 2
(E.A. Nickel) 1
E.A. O'Rear 4
E. A. Rawashdeh 1
E.A. Silver 4
E. Agyekum 1

显示项目 161751-161775 / 1276311 (共51053页)
<< < 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 > >>
每页显示[10|25|50]项目