English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2341060  
造访人次 :  17497899    在线人数 :  186
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 153226-153250 / 1123680 (共44948页)
<< < 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Gyokusen, K. 1
Gyorgy, B 1
(Gyorgy Bodoky) 1
Gyory I 2
Gysel, H 2
Gyte, Gill 2
Gyu Man Park 1
Gyver Lo 1
GY;萬磊, Lin CJ;Lin CJ;Lin HJ;Lin HJ;Chen TH;Chen TH;Hsu YA;Hsu YA;Liu CS;Liu CS;Hwang GY;Hwang 1
(GZ Hsu) 1
G , Wang 1
H 51
H.-A. Chen 4
H. A. Chu 2
H. A. Chung 1
H.A. Devine 3
H.A.Goubran 1
H.A. Hsu 2
H.A. Kierstead 1
H. A. Lin 3
H.-A. Lu 1
(H.A. Omar) 1
H. A. Oxenford 1
H A Thanopoulou 1
H. A. Tsai 34

显示项目 153226-153250 / 1123680 (共44948页)
<< < 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 > >>
每页显示[10|25|50]项目