English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2373046  
造访人次 :  21192859    在线人数 :  120
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 271276-271300 / 1260381 (共50416页)
<< < 10847 10848 10849 10850 10851 10852 10853 10854 10855 10856 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Izzo, Valentina 2
Izzuna Moh Ghazali 1
I\\~n\\'on, J.G. 2
I¡VC. Chang 1
劉仲鑫 1
Ĭºәy 3
Ĭºәy¥D½s 1
iαo, Tsαi , Shu-Ch 1
I‐Che Wu 2
I‐Fang Chung 1
I‐Hsun, Chu 1
I‐Hua Chiang 1
I‐I Lin 1
I‐Lun Yang 2
I‐Nan Lin 2
I‐Shiung Chen 2
I‐Ting Tsai 1
I‐Ying Lin 1
I‑Tsun-Wan 1
i劉絮愷 1
I張宏鏞 1
i涂雅玲 1
I蘇益仁 1
Ĭ�F�� 1
Ĭ�r�t(Pei-Yu Su) 1

显示项目 271276-271300 / 1260381 (共50416页)
<< < 10847 10848 10849 10850 10851 10852 10853 10854 10855 10856 > >>
每页显示[10|25|50]项目