English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2816732  
造访人次 :  27561323    在线人数 :  149
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 480726-480750 / 1321091 (共52844页)
<< < 19225 19226 19227 19228 19229 19230 19231 19232 19233 19234 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ni, Tung-Yuan 1
Ni, TY 2
Ni, Tzu-Hsun 1
Ni, Tzu-Lo 2
Ni W 2
Ni, W. B. 3
Ni, W. C. 4
Ni, W. J. 1
Ni, W-M 2
Ni, W.-T. 25
Ni, W. X. 2
Ni, Wan-Ping 1
Ni, Wan-Wen 2
NI, WANG HSUAN 1
Ni, Wang-Rong 1
Ni, WC 2
Ni, Wei-cheng 5
Ni, Wei-Ching 1
Ni, Wei-Chun 1
Ni, Wei-Feng 2
Ni, Wei-Hao 1
Ni, Wei-Jay 1
Ni-Wei Kao 1
NI, WEI-LUN 1
Ni, Wei-Min 2

显示项目 480726-480750 / 1321091 (共52844页)
<< < 19225 19226 19227 19228 19229 19230 19231 19232 19233 19234 > >>
每页显示[10|25|50]项目