English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2340954  
造访人次 :  17414291    在线人数 :  496
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 401-425 / 1123669 (共44947页)
<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
A. E. L. 1
A. E. L. Dieperink 1
A. E. M. 2
A. E. Punt 3
A. E. T. Chiou 4
A.E. Taggi 1
A. E. Tomkinson 2
A. E. Willner 3
A.E.Zhukov 5
A. E. Zhukoz 1
A. Ebert 1
A. Edward Samuel 1
A. Ernst 1
A. Evans 1
A.F. Ahmed 6
A. F. Chang 1
A. F. Han 1
A.F. Hezel 1
A.F. Klein 1
A. F. Piza 1
A. F. R. de 1
A. F. R. de C.-Y. Li 1
A. F. R. de Toledo Piza 2
A.F. Ruppert 1
A. F. Tsatsul' nikov 2

显示项目 401-425 / 1123669 (共44947页)
<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
每页显示[10|25|50]项目